Jachtparcours/Compak

Ingezonden door Administrator

Via dit formulier kan U inschrijven voor een federatiewedstrijd die ingericht wordt door de Nationale Commissie Jachtparcours.

Uw inschrijving wordt pas definitief na tijdige betaling (3 bankwerdagen voor de wedstrijd) van het inschrijvingsbedrag op de rekening BE37 2300 0757 6528 (IBAN) - GEBABEBB (BIC) van de Belgische Federatie Kleischieten VZW.

Enkel als aan deze voorwaarden voldaan is, zal de schutter op de inschrijvingslijst vermeld worden!
Wie niet op voorhand inschrijft en betaalt, kan op de dag van de wedstrijd eventueel nog ter plaatse inschrijven, mits een meerprijs van 10 EUR en onder voorbehoud van beschikbare plaatsen. Het betreft hier echter enkel nog de eventuele open plaatsen op de gepubliceerde planken. Er worden de dag zelf dus geen extra planken meer bijgemaakt.
Uw inschrijving wordt doorgestuurd naar Els Eerdekens, verantwoordelijke van het secretariaat

GRATIS voor Belgische schutters in de categorie JUNIORS, buitenlandse juniors betalen de helft van het inschrijvingsgeld.

Met dank aan onze sponsors :
Wapenhandel PLETSERS
Armurerie Serge DELMOTTE
Wapenhandel Frans PEETERS

Privacyverklaring
Uw persoonsgegevens worden bijgehouden door de Belgische Federatie Kleischieten VZW met als enig doel de organisatie van activiteiten op basis van uw inschrijving mogelijk te maken en om u op de hoogte te houden van deze activiteiten. Uw persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden. U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben. Het volstaat om hiervoor een mail te sturen naar
info@fbtc-bfk.be.