Nationale Commissie Trap 2013

Ingezonden door luc budts

Beste sportschutters,

De nieuwe kalender trap staat op de website. Voorlopig hebben we 12 wedstrijden. Ook de nood aan jeugd staat met rood in onze agenda: deelnamekosten voor juniors worden aangepast. Verdere initiatieven worden uitgewerkt en suggesties steeds welkom.

Inschrijven voor wedstrijden kan via de website. Deze is pas gevalideerd na betaling op de rekening van de nationale commissie, BE78 7512 0637 2186 . Dit komt de organisatie en planning van de wedstrijd ten goede. Planken zullen ten laatste op vrijdag/zaterdag voormiddag gepubliceerd worden. Schutters die de dag zelf nog aanmelden, indien niet volzet, moeten minstens een uur voor de aanvang aanwezig zijn aan de inschrijvingstafel, zodat wij onze administratie in orde kunnen brengen.

Een nieuwe wind laten waaien in de trap dicipline is ons doel: trap schieten moet attractiever worden en voor zowel FU als FO gaan we een constructie opzetten met een mooie prijzentafel. Later volgt hierover meer informatie.

Wij hopen alleszins op mooie, spannende en goed bezette wedstrijden, met schutters die tevreden huiswaarts keren na een intensieve maar aangename zondag.

Voor onze elites zijn buiten het EK de selecties gekend. Zij zullen deelnemen aan enkele internationale wedstrijden en zullen het beste van zichzelf geven. Sommige schutters krijgen op die manier de kans om ervaring op te doen. Voor de afvaardiging van het EK zijn nog selectie wedstrijden gepland.

Het hoofdstuk reglementen zullen we later kenbaar maken, maar er worden geen grote veranderingen verwacht.

Philippe Kinif / Budts Luc
Nationale Commissie Trap