Nieuwe kalender TRAP na COVID19

Posted by luc budts

Beste sportschutters,

In bijlage kan U de kalender vinden die wij U nog aanbieden na de COVID19 pandemie.
Voor schutters die reeds eerdere inschrijvingen hebben gedaan en betaald, gaan we zoveel mogelijk deze gelden overplaatsen naar je nieuwe inschrijving, met desnoods een bijstorting of teruggave naargelang de verhouding nieuwe/oude inschrijving. De nieuwe inschrijving met een reeds gedane betaling kan U doen op lbu@telenet.be

Wij zijn natuurlijk genoodzaakt de nodige veiligheid en afstand, die nog steeds van toepassing is, te respecteren, daarom vragen wij U ook vriendelijk op Uw medewerking.

Philippe Kinif/Luc Budts