Commissie JPC-Compak

Ingezonden door Jim

Beste schutter,

Uw mening interesseert ons!
Daarom zijn wij zo vrij hierbij naar uw tevredenheid te vragen in verband met een vijftal specifieke onderwerpen. Het zijn onderwerpen waar wij als Nationale Commissie Jachtparcours willen aan werken, rekening houdend met jullie suggesties en opmerkingen.
Onderaan is er nog een vrije ruimte beschikbaar waar je terecht kunt met je persoonlijke commentaar in verband met elk aspect van onze sport.
Jullie zullen begrijpen dat de Commissie geen rekening kan houden met anonieme reacties.

In welke mate bent U tevreden over :