Inlichtingen betreffende de Federatiewedstrijden van de Commissie Trap voor het wedstrijdjaar 2012. Wijzigingen aan het reglement.

Ingezonden door Manu Jacobs

Deelname aan een 100 kleis wedstrijd kost in 2012 50 €.

Bij ieder wedstrijd zal vooraf aangegeven worden welke munitie toegelaten (verplicht) is. De schutter vindt de nodige gegevens op het inschrijvingsformulier.

Vanaf het wedstrijdjaar 2012 wordt er niet langer geschoten in vaste categorieën.
Er zal dus ook geen lijst met de categorieën voor 2012 gepubliceerd worden.

Tijdens iedere wedstrijd zal er (naar model van de wedstrijden in het buitenland) een 1/3, 1/3, 1/3 categorisering opgemaakt worden. Deze indeling in 3 categorieën gebeurt na 75 kleis en wordt bepaald op basis van trekking.
Mogelijkheden:
- alle 3 de geschoten reeksen tellen.
- reeks 1 en 2 tellen (uitloting van reeks 3).
- reeks 2 en 3 tellen (uitloting van reeks 1).
- reeks 1 en 3 tellen (uitloting van reeks 2).

De reden voor deze verandering:
- Er zijn steeds minder schutters met een vaste categorie. De verplichting om 8 wedstrijden te schieten om een vaste categorie te verwerven is niet langer realistisch.
- Sommige schutters bevinden zich een gans jaar in een categorie waar ze manifest niet thuishoren. Dit wekt wrevel bij de betroffen schutter en bij de andere deelnemers.
- Het hanteren van de 3 systemen (vaste categorie, voorlopige categorie en dagcategorie) vergt zeer veel rekenwerk en is onnodig ingewikkeld en ondoorzichtig.

Manu Jacobs - Louis Cabuy
Directeurs Commissie Trap