Inschrijvingsformulier Skeet

Ingezonden door Jim

Via dit formulier kan U inschrijven voor een federatiewedstrijd die ingericht wordt door de Nationale Commissie Skeet.
Om als Belg deel te nemen aan een wedstrijd georganiseerd door de Commissie Trap, moet U in het bezit zijn van een (minstens voorlopige) sportschutterslicentie categorie C en lid zijn van VSK - kleischieten of FSFSTC.

De Belgische federatie hanteert een non alcohol policy tijdens de wedstrijd. Inbreuk op deze regel kan bestraft worden met een onmiddellijke uitsluiting van de wedstrijd zonder verhaal. Bij inschrijving verklaart de schutter zich akkoord met deze regel.

Privacyverklaring
Uw persoonsgegevens worden bijgehouden door de Belgische Federatie Kleischieten VZW met als enig doel de organisatie van activiteiten op basis van uw inschrijving mogelijk te maken en om u op de hoogte te houden van deze activiteiten. Uw persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden. U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben. Het volstaat om hiervoor een mail te sturen naar
info@fbtc-bfk.be.