Jachtparcours/Compak

Ingezonden door Anoniem

Via dit formulier kan U inschrijven voor een federatiewedstrijd die ingericht wordt door BFK of door VSK of door CRC.
Voor details van welke organisatie en tarieven zie de wedstrijdformulieren onder Wedstrijdlijst.

Uw inschrijving wordt pas definitief na tijdige betaling(7 werkdagen voor de wedstrijd) van het inschrijvingsbedrag op de rekening BE37 2300 0757 6528 (IBAN)

Enkel als aan deze voorwaarden voldaan is, zal de schutter op de inschrijvingslijst vermeld worden!
Uw inschrijving wordt doorgestuurd naar jpc-compak@fbtc-bfk.be

De Belgische federaties hanteren een non alcohol policy tijdens de wedstrijd. Inbreuk op deze regel kan bestraft worden met een onmiddellijke uitsluiting van de wedstrijd zonder verhaal. Bij inschrijving verklaart de schutter zich akkoord met deze regel.

Privacyverklaring
Uw persoonsgegevens worden bijgehouden door de Belgische Federatie Kleischieten VZW met als enig doel de organisatie van activiteiten op basis van uw inschrijving mogelijk te maken en om u op de hoogte te houden van deze activiteiten. Uw persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden. U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben. Het volstaat om hiervoor een mail te sturen naar jpc-compak@fbtc-bfk.be.