Nationale Commissie Jachtparcours: nieuwe categorieën 2014

Ingezonden door Ludo Verbelen

De nieuwe categorieën 2014 zijn gepubliceerd onder de rubriek "Reglementen JPC/Compak".
In deze lijst zijn alle schutters opgenomen die tijdens de laatste 2 seizoenen (2012-2013) aan minstens 3 federatiewedstrijden, ingericht door de Nationale Commissie Jachtparcours, hebben deelgenomen.
Schutters die in de loop van het nieuwe seizoen 2014 voldoen aan de voorwaarden, zullen automatisch een categorie toegewezen krijgen op basis van hun behaalde gemiddelde en toegevoegd worden aan de lijst.