Reglementen Skeet

Gelieve hieronder de nationale en internationale reglementen te willen vinden van de commissie Skeet.

Reglement Superprestige Commissie Skeet VSK.vzw

REGELGEVING - DOEL:
- De “Superprestige Commissie Skeet” is een regelmatigheidcriterium dat over minstens 5 wedstrijden skeet verloopt.
- Enkel wedstrijden Skeet komen in aanmerking voor dit programma. Minstens twee wedstrijden zijn wedstrijden Olympische Skeet. De andere wedstrijden kunnen Sportskeet, Jachtskeet, Engelse Skeet, Amerikaanse Skeet, Old Skeet of gemengde disciplines zijn. Ook andere vormen skeet zijn aanvaard indien ze op de skeetbaan over minstens 7 posten en 25 kleis verlopen.
- Alle wedstrijden die voor deze superprestige in aanmerking komen, zijn uitsluitend wedstrijden georganiseerd binnen de VSK koepel: ofwel door de Commissie Skeet ofwel door een bij VSK aangesloten schuttersvereniging.
- De wedstrijden die voor deze superprestige in aanmerking komen, worden vóór 1 februari op de kalender geplaatst.

OPMAKEN VAN DE RESULTATEN
De superprestige gaat als volgt:
- De schutters krijgen per wedstrijd punten:

1. Volgens de behaalde resultaten. In de resultaten “scratch” -ongeacht de subdiscipline- krijgt de eerste 50 punten, de tweede 46, de derde 42, de vierde 39, de vijfde 37, de zesde 36 en van dan af telkens één punt minder per lagere klassering. Vanaf de veertigste heeft elke verder geklasseerde schutter één punt.

2. Volgens het aantal deelnames: een schutter verdient per deelname 30 punten.

- De schutters worden in klassen verdeeld:
1. Enerzijds de klassen VSK - A, B en C schutters. Dit zijn de schutters die zijn aangesloten bij een club binnen de VSK vóór hun eerste deelname van het actuele seizoen.
2. Anderzijds zijn er de klassen EM - A, B en C (EM= Extra Muros). Hierin worden alle schutters geklasseerd die in het actuele seizoen niet bij VSK zijn aangesloten vóór hun eerste deelname van het seizoen : de Waalse Schutters, de Vlamingen en de buitenlandse schutters die niet bij VSK zijn aangesloten bij hun eerste deelname. De datum van aansluiting op hun VSK- lidkaart en in de VSK- registers is bepalend.
3. De klasse-indeling gebeurt op basis van de scores behaald in het voorbije jaar.
· Voor schutters met superprestigescores worden de gemiddelden berekend uit de scores behaald in de superprestigewedstrijden,
· Voor schutters zonder superprestigescore wordt het gemiddelde en de klasse berekend uit gekende wedstrijdresultaten.
· Voor schutters zonder gekende resultaten worden gemiddelden en klasse berekend uit het gemiddelde van twee scores van het actuele seizoen.
4. De schutters worden ingedeeld als volgt:
· KLASSE A: de schutters die in het vorige jaar een gemiddelde schoten van 21 en meer op 25
· KLASSE B: de schutters die in het vorige jaar een gemiddelde schoten tussen 18 en 21
· KLASSE C: de schutters die in het vorige jaar een gemiddelde schoten van minder dan 18.
· Voor het berekenen van de scores wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende skeet-disciplines. Eén scoregemiddelde –en Klasse geldt voor alle disciplines.
· Een schutter kan slechts in klasse dalen nadat hij minstens twee jaar na mekaar een gemiddelde score heeft die lager is dan de klasse waarin hij is opgenomen. Hij kan slechts één klasse dalen per twee jaar. Een A schutter kan nooit ineens dalen van A naar C.

- Om te worden opgenomen in het eindklassement en in aanmerking te komen voor de prijzen dient de schutter deelgenomen te hebben aan minstens de helft van de wedstrijden die per 1 februari op de kalender staan.
- Als alle wedstrijden van de superprestige geschoten zijn worden voor elke schutter alle punten samengeteld. Op basis van de verzamelde punten en de klassen worden de prijzen verdeeld.
- Bij gelijke punten wordt de schutter met de meeste deelnames de meest voordelig gerangschikte van de schutters met gelijke punten. Ingeval het aantal deelnames ook gelijk is krijgt de schutter met de meeste treffers (som van alle deelnames) de meest gunstige rangschikking. Bij gelijk aantal treffers is er een ex-aequo en worden de prijzen gelijk verdeeld tussen de ex-aequo-schutters.

PRIJZEN:
De prijzen van deze superprestige zijn waardebons die kunnen worden omgezet om in “goederen” bij handelaars die hiervoor door VSK- Dirco Klei zijn goedgekeurd.
Voor de schutters die aan alle wedstrijden hebben deelgenomen gelden volgende prijzen (in Euro)
o VSK Klasse A: 1=200 2=150 3=150 4=150
o VSK Klasse B: 1=150 2=125 3=125 4=125
o VSK Klasse C: 1=125 2=100 3=100 4=100
o VSK Klasse Junior: 1=200 - 2=150 3=100 4=100
o EM-Klassen: A1 150, A2=100 B1=125, B2=100 C1=100, C2= 100

De superprestige is een regelmatigheidscriterium waarbij de schutters mede beloond worden voor hun regelmatige deelname. Indien een prijswinnaar niet aan alle wedstrijden heeft deelgenomen wordt zijn prijs verminderd met 20% voor elke wedstrijd waaraan hij niet deelnam en dit vanaf de tweede afwezigheid. Schutters die meewerkten aan het goede verloop van de wedstrijd (vb arbitrage) krijgen voor deze wedstrijd 30 punten voor deelname ook wanneer ze zelf niet deelnamen aan de wedstrijd.

Nationale reglementen

Internationale reglementen

ISSF (Engels)