Algemene vergadering BFK

Ingezonden door Jim

Vandaag had de algemene vergadering van de Belgische Federatie Kleischieten plaats te Heverlee.
Werden verkozen als leden van de raad van bestuur :
Voorzitter : Jean Pierre Leleux
Ondervoorzitter : Eddy De Heyn
Secretaris-Generaal : Dirk Mariën
Penningmeester : Nicole Slaets
Bestuurder : Marc Hazaer
Bestuurder : Louis Cabuy
Bestuurder : Geoffroy Laurent
Bestuurder : Ludo Verbelen.